Diễn đàn Chợ tốt rẻ Công nghệ,Tin tức Hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong những trường hợp nào?

Hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong những trường hợp nào?Các vấn đề liên quan đến hóa đơn luôn khiến kế toán đau đầu, bên cạnh các quy định về xuất hóa đơn theo bảng kê, trong bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp hủy hóa đơn giá trị gia tăng để kế toán có thể nắm bắt được rõ các quy định hiện hành về hóa đơn.
Trong thực tế công việc, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hủy hóa đơn  GTGT sau khi đã lập. Tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể: khi ở trong các trường hợp sau đây thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thực hiện thủ tục hủy hóa đơn GTGT:

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa

Đối với trường hợp hóa đơn đặt in bị sai, in bị trùng, bị thừa thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thực hiện hủy hóa đơn GTGT trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

hủy hóa đơn điện tử

Hóa đơn không tiếp tục sử dụng

Trong trường hợp tổ chức kinh doanh không tiếp tục sử dụng hóa đơn do có sự thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp…thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn.
Đối với thời hạn hủy hóa đơn đã được quy định cụ thể như sau: chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trong trường hợp CQT đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

https://chototre.com/lam-cach-nao-de-co-the-update-phan-mem-itaxviewer/
Đối với các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì doanh nghiệp được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
Đối với các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì doanh nghiệp không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trong trường hợp đặt in hóa đơn bị sai, in trùng, in thừa, hóa đơn không tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp sẽ tiến hành hủy hóa đơn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cũng nên nắm bắt rõ các quy định, quy trình và thủ tục hủy hóa đơn trong các trường hợp nêu trên. Đặc biệt, khi xuất hóa đơn theo bảng kê đối với hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải lưu ý đây là hành vi trái với quy định về hóa đơn điện tử, do đó, để tránh việc lập sai, phải hủy bỏ hóa đơn, doanh nghiệp nên cập nhật và nắm bắt những thông tin mới nhất về hóa đơn điện tử.
https://chototre.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *