Diễn đàn Chợ tốt rẻ Công nghệ,Tin tức Những đối tượng nào phải kê khai thuế, nộp thuế GTGT?

Những đối tượng nào phải kê khai thuế, nộp thuế GTGT?

Ngoài những vướng mắc về cách tính thuế TNCN, nhiều kế toán còn đặt câu hỏi rằng liệu những đối tượng nào mới phải kê khai thuế, nộp thuế GTGT?

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã có những quy định cụ thể như sau:

Những đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
…”

thuế GTGT

Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cũng có quy định như sau:

“Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa của doannh nghiệp là sản phẩm trồng trọt, thuỷ sản, chăn nuôi, chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì đề nghị Cục thuế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai tại Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2013 hoặc quý 4 năm 2013 để nộp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định”

https://chototre.com/lam-cach-nao-de-co-the-update-phan-mem-itaxviewer/

Dựa trên những căn cứ pháp luật trên, đối với trường hợp công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán gạo (là sản phẩm trồng trọtchưa chế biến thành các sản phẩm khác) cho doanh nghiệp ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Và trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường phát sinh trước ngày 01/01/2014 yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai tại Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2013 hoặc quý 4 năm 2013 để nộp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Như vậy, với những đối tượng quy định trên sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Hy vọng với những chia sẻ trên đã mang đến những thông tin bổ ích cho quý khách hàng, đặc biệt là đối với những kế toán mới vào nghề trước thời hạn quyết toán thuế, kê khai thuế đang đến rất gần.

https://chototre.com/huy-hoa-don-gia-tri-gia-tang-trong-nhung-truong-hop-nao/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *